Home

Welkom op de site van DOT onderwijs in beweging!

DOT (Derksen Onderwijs & Trainingen) is een eenmansbedrijf dat zich bezighoudt met adviseren en coachen in een traject van onderwijsvernieuwing. In eerste instantie binnen de Moderne Vreemde Talen, maar waar nodig ook in de andere vakken, die op het voortgezet onderwijs worden aangeboden.

In deze tijd, waarin verandering de enige constante factor in het onderwijs is, is het noodzakelijk om dit te omarmen in het belang van het leerproces van de leerling.

Veel scholen hebben in hun schoolplan opgenomen dat zij onderwijs op maat (willen) aanbieden. Helaas blijft het heel vaak bij het “willen” en wordt er te weinig actie ondernomen om dit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Dit is namelijk een grote omschakeling en vraagt veel van docenten. Zeker wanneer er geen gemeenschappelijk plan is, is het ook heel moeilijk om daadwerkelijk tot een nieuw curriculum te gaan komen. Het moet immers voor iedereen ook behapbaar zijn.

Ook brengt onderwijs op maat een heel andere nieuwe factor met zich mee,  namelijk ICT-vaardigheden. Dit kan ook voor weerstand zorgen.

Hierbij kan ik je helpen! Op deze site leg ik uit wat ik doe en hoe ik dit doe. Ook laat ik zien welke tools ik gebruik.

Spreekt dit jou aan, neem dan contact met mij op via e-mail:

m.derksen@dotonderwijsinbeweging.nl.

Marloes Derksen